Hospital Nobo Otrobanda

Nos Hospital NoBoHospital Nobo Otrobanda is een volledig geoutilleerd ziekenhuis van ca. 40.000 m2 bvo. Kenmerkend voor het ontwerp is de splitsing in een gebouw ten behoeve van de hot-floor (poliklinieken, radiotherapie, OK’s, etc.) en een viertal vleugels waarin onder meer de verpleegafdelingen, haemodialyse, keukenrestaurant en dergelijke zijn ondergebracht. De grote centrale hal is het verbindende element.

Aanvraag
Voor het nieuw te bouwen ziekenhuis op Curacao kreeg ReMe techniek de opdracht om de gehele klimaatregelinstallatie ontwerpen.

Ontwerp
In de ontwerpfase hebben we de informatie verzameld, die belangrijk is voor de integratie van het automatiseringssysteem voor dit nieuwe ziekenhuis. De uitdaging ligt bij dit nieuwe gebouw in de ruimtes die wel en ruimtes die niet geklimatiseerd hoeven te worden.

Paneelbouw
Na de ontwerpfase verzorgt ReMe Techniek de programmatuur en paneelbouw van het regelsysteem. De elektrische schema’s worden getekend en de regelkasten worden in eigen beheer gebouwd. Vervolgens worden de panelen eerst getest alvorens deze in bedrijf worden gesteld.

Regeltechnische bekabeling
De laatste stap in dit project is het leggen van de kabelwegen en bekabeling van de gebouwde en geinstalleerde panelen. Software en hardware kunnen nu computergestuurd juist worden afgesteld waardoor het gewenste klimaat in het ziekenhuis gewaarborgd blijft.

?