Kadaster ‘de Grift’ Apeldoorn

Kadaster ‘de Grift’ ApeldoornKadaster kantoor de Grift renoveert de regeltechnische installatie naar een duurzaam binnenklimaat met Priva. ReMe Techniek verzorgt samen met Kropman installatietechniek de aanpassingen aan het gebouwbeheersysteem.

Aanvraag
Renovatie klimaatregelinstallatie.

Ontwerp
In de ontwerpfase verzamelen we de informatie die belangrijk is voor de integratie van het automatiseringssysteem voor dit gebouw. Het doel is het reduceren van energiekosten door middel van efficiencyverbetering van regeltechnische processen. Hiertoe worden de (toekomstige) energiestromen van het gebouw bekeken en besparingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Paneelbouw
Na de ontwerpfase verzorgt ReMe Techniek de programmatuur en paneelbouw van het regelsysteem. De elektrische schema’s worden getekend en de regelkasten worden in eigen beheer gebouwd. Vervolgens worden de panelen eerst getest alvorens deze in bedrijf worden gesteld.

Regeltechnische bekabeling
De laatste stap in dit project is het leggen van de kabelwegen en bekabeling van de gebouwde panelen. Nadat alle kabels zijn gelegd, de panelen en de software zijn geinstalleerd, wordt het hele systeem nogmaals uitvoerig getest voordat het in gebruik is genomen.

?