Olympus Nederland

Onlangs is de bouw gestart van Olympus Nederland. De nieuwe hoofdvestiging van Olympus ontwikkeld in het gebied Vierzicht tussen de Simon Smitweg in Leiderdorp en de A4. Breman Almere en ReMe verzorgen de klimaatregelinstallaties.

Aanvraag
Ontwerp en aanleg nieuwe klimaatregelinstallatie.

Ontwerp
In de ontwerpfase verzamelen we de informatie die belangrijk is voor de integratie van het automatiseringssysteem voor dit gebouw. Het doel is het reduceren van energiekosten door middel van efficiencyverbetering van regeltechnische processen. Hiertoe worden de (toekomstige) energiestromen van het gebouw bekeken en besparingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Paneelbouw
Na de ontwerpfase verzorgt ReMe Techniek de programmatuur en paneelbouw van het regelsysteem. De elektrische schema’s worden getekend en de regelkasten worden in eigen beheer gebouwd. Vervolgens worden de panelen eerst getest alvorens deze in bedrijf worden gesteld.

Regeltechnische bekabeling
De laatste stap in dit project is het leggen van de kabelwegen en bekabeling van de gebouwde panelen. Nadat alle kabels zijn gelegd, de panelen en de software zijn geinstalleerd, wordt het hele systeem nogmaals uitvoerig getest voordat het in gebruik is genomen.

?