Praktijkschool de Faam

Praktijkschool de FaamDe Faam is een school voor praktijkonderwijs wat betekent dat ze bedoeld is voor leerlingen die niet via het vmbo een diploma kunnen halen.

Aanvraag
Nieuw te bouwen klimaatregelinstallatie in Blooksven

Ontwerp
In de ontwerpfase verzamelen we de informatie die belangrijk is voor de integratie van het automatiseringssysteem voor dit nieuw te bouwen gebouw. Het doel is het reduceren van energiekosten door middel van efficiencyverbetering van regeltechnische processen. Zeer belangrijk op een school is de perfecte regeling van temperatuur en luchtkwaliteit waarbij ook wordt gekeken naar de besparingsmogelijkheden

Paneelbouw
Na de ontwerpfase verzorgt ReMe Techniek de programmatuur en paneelbouw van het regelsysteem. De elektrische schema’s worden getekend en de regelkasten worden in eigen beheer gebouwd. Vervolgens worden de panelen getest alvorens deze in bedrijf worden gesteld.

Regeltechnische bekabeling
De laatste stap in dit project is het leggen van de kabelwegen en bekabeling van de gebouwde panelen. Als laatste stap in dit project, werd alles uitgevoerig getest en in bedrijf gesteld.

?