VUmc waterschade

VU-Medisch-centrumReme Techniek kreeg de opdracht na de waterschade om noodkasten neer te zetten zodat het ziekenhuis binnen 36 uur weer operationeel was en de patienten terug konden naar hun eigen ziekenhuis. Daarna mocht Reme Techniek de complete renovatie ontwikkelen van de technische ruimtes binnen het VU ziekenhuis.

Aanvraag
Renovatie bestaande klimaatregelinstallatie.

Paneelbouw
Omdat het hier om een renovatie ging van de ondergelopen technische ruimtes, werd de ontwerpfase overgeslagen en kon men direct beginnen met het maken van nieuwe panelen en het installeren van de software.

Regeltechnische bekabeling
De laatste stap in dit project is het leggen van de kabelwegen en bekabeling van de gebouwde panelen. Nadat alle kabels zijn gelegd, de panelen en de software zijn geinstalleerd, wordt het hele systeem nogmaals uitvoerig getest voordat het in gebruik is genomen.

 

?